Buick 1933 Convertible Phaeton

Omkring 1980 sto det en annonse i Aftenposten som fikk følelsene i sving hos flere enn meg. En 1933 Buick Convertible Phaeton type 68C var til salgs på Gjøvik, slett ikke noen “hverdagsbil” i Norge på 30-tallet. Jeg bestemte med raskt for å være med på denne budgivingsrunden. Bilen skulle selges til høystbydende. Jeg tok godt i, og sendte et bud jeg mente de ikke kunne avslå. Jeg hørte imidlertid ikke noe, før den nye eieren Einar Wessel Berg, godt fornøyd kunne informere meg på Sandvigen-Sundvolden at jeg hadde bommet med 3000 kroner.

Bilen ble produsert i 183 eksemplarer, og hvis en skal tro litteraturen, ble ingen laget for eksport. At denne bilen ble eksportert til Norge, hersker det ingen tvil om. Bilen ble registrert i Oslo den 3.juni 1933 av Brita Lundby. Hun hadde imidlertid ikke bilen lenge, for bare etter et par år havnet bilen på Gjøvik. Den nye eieren var Sverre Skattum som registrerte bilen i sitt navn den 3. mai 1935. Ved hans død overtok kona Marie Skattum bilen.

Wessel Berg solgte bilen til Cai Jerner midt på 80-tallet.

Før påsken 1995 ønsket også Jerner å selge denne spennende norskeide veteranen. Bilen ble blant annet avertert i Norsk Motorveteran med et fargebilde. Jeg kontaktet han før jeg dro til fjells og kunne konstatere at prisen var akseptabel, selv om jeg ikke hadde sett bilen og heller ikke hadde pengene. Dette ble en typisk Buick-påske, jeg hadde med meg bladet over alt og tenkte vel ikke på stort annet enn denne bilen. For å gjøre en lang historie kort, solgte jeg en MG TD som jeg hadde og kjøpte Buicken av Cai. Bilen er i meget god stand, selv om ikke alle detaljene er riktige. Cai hadde fått Buicken restaurert i Polen. Bilen fikk NVKs godkjenningsplakett etter at den kom tilbake.

Det er vel egentlig slik jeg ønsker å ha det: Å ha en godt kjørbar amerikansk veteran med klassiske linjer som ikke krever noen omfattende restaurering, men forbedringer i form av puss og stell. Det viktigste er kanskje at jeg i hobbysammenheng får gjøre det jeg setter aller mest pris på: Å skrive motorhistoriske artikler og samle inn bilder av gamle kjøretøy.

Brita Lundby

Buickens første eier var Brita Lundby. Hvem var hun og hvordan så hun ut? Bare gjennom å vite mer om henne er det mulig å danne seg noe helhetlig bilde av denne spesielle Buicken.

På tredvetallet var det uhyre sjelden at biler var registrert på kvinner. Det var ikke vanlig med kvinnelige sjåfører i det hele tatt.

Jeg kan skimte Brita Lundby i denne fabrikknye åpne Buicken på vei ned Carl Johans gate i Oslo i 1933 i en varm bris av sommer. Hvilken oppmerksomhet fikk hun ikke dengang, midt under depresjonen da folk fleste ikke hadde anledning til engang å tenke på store åpne vogner, men kjempet for å overleve. Brita Lundby var også opptatt av mat, eller kanskje heller melk. Hun drev to melkebutikker i Oslo.

Hvem kjenner resten av historien?